Rekenen Korte Spelletjes

 Een aantal korte rekenspelletjes:

Automatiseren Hoofdrekenen, groep 3-8

Het verschilt van kind tot kind hoeveel oefening er nodig is om de optellingen en aftrekkingen tot 20 goed te kunnen automatiseren. Er wordt niet visueel aangegeven hoe een optelling in zijn werk gaat. Een gelijkaardig principe wordt gebruikt bij de aftrekking. Er wordt alleen intensief geoefend op het van buiten leren van de optellingen en aftrekkingen. Geen visuele ondersteuning, enkel het verkrijgen van punten en extra pijltjes als motivatie. De instellingen van het computer spel laten toe om deze oefening fijn af te stellen op de capaciteiten van het kind.
 
Welk getal mist?, groep 3

Meestal hangt er in groep 3 een getallenlijn aan de muur of op het bord. Zo niet, maak dan kaartjes met de getallen 0 t/m 20 erop. Hang deze kaartjes op het bord.

Benoem eerst een keer de getallenlijn die op het bord hangt. Hierna vraag je de leerlingen hun ogen dicht te doen. Je haalt 1 kaartje weg en schuift de andere kaartjes  naar elkaar toe, zodat er geen lege plek in de rij te zien is. Weten de leerlingen welk getal er weg is gehaald?
Om het moeilijker te maken kun je meerdere kaartjes tegelijk weghalen.


Raad het getal, groep 3-8                    

Één leerling kiest een getal en schrijft deze achterop het bord.
Voor groep 3 wordt er een getal gekozen tussen de 0 en de 20. De hogere groepen kunnen natuurlijk meer getallen kiezen.

De andere leerlingen moeten nu raden welk getal er achterop het bord staat. Ze mogen alleen vragen stellen die met 'ja' of 'nee' beantwoord kunnen worden, bijvoorbeeld: 'Is het getal lager dan 15?'
De leerling die het getal uiteindelijk geraden heeft, mag een nieuw getal achterop het bord schrijven.


Zoveel mogelijk sommen met als uitkomst ..., groep 3-8

Schrijf een getal op het bord. Voor de lagere groepen is dit een laag getal, voor de hogere groepen kun je natuurlijk een hoog getal kiezen.

Per groepje krijgen de leerlingen een kladblaadje. Ze moeten nu zoveel mogelijk sommen bedenken met als uitkomst het getal dat op het bord staat.

Na een paar minuten bespreek je de bedachte sommen. Het groepje met de meeste goede sommen is de winnaar.


Bingo, groep 3-8

Laat de leerlingen op een kladblaadje een tabel tekenen met 3 rijen van 3 vakjes. Zo mogen zelf getallen bedenken die ze in de vakjes schrijven. Groep 3 kan lage getallen kiezen, bijvoorbeeld van 0-20. De hogere groepen kunnen natuurlijk hogere getallen kiezen.

Je kunt dan zelf de getallen opnoemen die weggestreept mogen worden. Je kunt er voor de hogere groepen ook voor kiezen sommen te noemen waarvan de uitkomst het getal is dat ze weg mogen strepen. Je noemt bijvoorbeeld de som 24-9. De kinderen mogen dan het getal 15 wegstrepen.

De leerling die als eerst alle nummers doorgestreept heeft, is de winnaar.

 

 


 

© 2023 jufeline.nl