Letters aanleren

Het is belangrijk om in de kleuterklas de letters aan te leren, zodat de overgang naar groep 3 niet te groot wordt. Natuurlijk moeten de letters wel spelenderwijs aangeleerd worden. Hier zijn een heleboel verschillende manieren voor. Hieronder staan een aantal leuke ideeën uitgewerkt.

 • Het woordweb is denk ik een van de bekendste manieren om een nieuwe letter aan te leren. In plaats van het opschrijven van woorden, kun je de kinderen plaatjes laten zoeken waarbij ze de aangeleerde letter horen. Laat de plaatjes uitknippen of uitscheuren, plak ze op een groot vel en je krijgt een heel mooi, kleurrijk woordweb.

 

 • Ook de lettertafel zie je in bijna iedere kleuterklas terugkomen. De kinderen mogen iets meenemen van huis of zoeken in de klas met de aangeleerde letter. Alle voorwerpen worden op de tafel gezet met een kaartje waar het woord op staat.

 

 • Eén van de favorieten in mijn klas is het liedje ‘Zeg ken jij de letter…’. Dit gaat op het wijsje van het liedje ‘Zeg ken jij de mosselman’. We bedenken een aantal woorden die met de aangeleerde letter beginnen en zingen deze in het liedje, bijvoorbeeld:
  ‘Zeg ken jij de letter r,
  De letter r, de letter r,
  Zeg ken jij de letter r,
  Van roos, van raam, van regen.’

 

 • Een ander liedje dat wij vaak zingen is ‘Ik heb een letter in mijn hand’. Deze gaat op de melodie van het liedje ‘Ik heb een sleutel in mijn hand’.
  ‘Ik heb een letter in mijn hand,
  Die gaat reizen door het land.
  Is hij hier of is hij daar,
  Als je ’t ziet dan zeg je ’t maar.’

  Een aantal kinderen krijgen een kaartje met een letter erop in hun hand. Zodra we beginnen met zingen, geven zij de letter door aan de kinderen naast hen. Als de muziek stopt, stopt ook het doorgeven van de letters. De kinderen die op dat moment een kaartje in hun hand hebben, mogen zeggen welke letter er op het kaartje staat.

 

 • Van tevoren kun je de aangeleerde letter op een aantal post-its. Alle kinderen (of alle tweetallen) krijgen een post-it en mogen deze plakken op een voorwerp in de klas waarbij je de letter hoort.

 

 • Ook een favoriet spelletje is het gooien met de ballon. Van tevoren zeg je met welke letter er geoefend wordt. Dan wordt de ballon in de lucht gegooid en de naam van een kind geroepen. Dit kind vangt de ballon en zegt dan een woord dat met de letter begint. Daarna mag het kind de ballon weer in de lucht gooien en de naam van een nieuw kind roepen.

 

 • De letterspeurtocht doe ik meestal als we een aantal nieuwe letters geleerd hebben. Op een half A4-tje maak ik een soort bingo-kaart, maar dan met alle aangeleerde letters er op. Ieder kind krijgt dezelfde kaart. Met de kaart en een potlood lopen ze door de klas. Zodra ze een letter ergens in de klas gevonden hebben, mogen ze deze doorstrepen. Er wordt altijd fanatiek gezocht, want alle letters moeten natuurlijk gevonden worden!

 Letters aanleren

 • Laat de kinderen de letter maken met hun lichaam. Dit kunnen ze zelf doen, zoals op de foto hiernaast (gevonden via de website: www.dejuffrouwzegt.com)
  Je kunt de letter ook door meerdere kinderen samen laten maken.

 

 

Heel veel plezier met het aanleren van de letters! Hopelijk heb je iets aan deze ideeën. Mocht je zelf nog een leuk idee hebben, laat het mij weten via het antwoordformulier!

© 2022 jufeline.nl