Pilonnen omgooien


Pilonnen omgooien

Aantal spelers: 4-6
Groep: 3-6

Verdeel de groep in twee teams van 2 of 3 leerlingen. Deze teams gaan ieder aan een andere kant van de bank staan.
Op de bank staan 7 pilonnen. De leerlingen moeten proberen om de pilonnen om te gooien met een foambal. Ze mogen hierbij niet voorbij de lijn stappen.

Het team dat uiteindelijk de meeste pilonnen heeft omgegooid, is de winnaar.


Tip: Als er teveel leerlingen in de groep zitten, kun je drie teams maken. Twee teams staan in het veld en één team wacht. Als één team heeft gewonnen, wordt er gewisseld met het wachtende team.
 © 2022 jufeline.nl