Zoek de valse

In elk groepje schrijft iedere leerling drie stellingen op. 

Twee stellingen zijn waar en één is niet waar.

Als alle leerlingen hun stellingen hebben opgeschreven, lezen ze om de beurt de stellingen aan elkaar voor. De leerlingen moeten raden welke stelling niet waar is.

Deze werkvorm kan bij een heleboel verschillende vakken gebruikt worden. 
Hieronder een paar ideeën:

1. Dagopening: Bedenk drie stellingen over het weekend. Schrijf er ééntje op die niet waar is.
    De leerlingen uit het groepje moeten raden welke stelling onjuist is.
2. GeschiedenisBedenk drie stellingen over het geschiedenishoofdstuk. Welke stelling is 
    onjuist?
3. Rekenen: Schrijf drie sommen op een blaadje. Achter de sommen schrijf je de antwoorden.  Één antwoord moet fout zijn. Kunnen de anderen raden welk antwoord niet klopt? 
4. Spelling: Welk woord is verkeerd geschreven? (zie het werkblad hieronder )


Zoek de valse (spelling)  
 
Klik hier voor meer opdrachten 'zoek de valse'.  

 


 

© 2022 jufeline.nl