Tweetal coach

Bij deze werkvorm werken de leerlingen in tweetallen. In tweetallen moeten de leerlingen een aantal opdrachten maken.

Stap 1
Één leerling begint aan een opdracht, bijvoorbeeld het maken van een som. 
De andere leerling (coach) kijkt en helpt als dat nodig is.

Stap 2
De coach kijkt of het antwoord van zijn maatje volgens hem klopt. Als het tweetal het niet eens kan worden over het antwoord, overleggen ze met het andere tweetal uit hun groepje.
Wanneer het team het niet eens kan worden, steken zij allemaal hun hand op. Zo kan de leerkracht zien dat er een teamvraag is.

Stap 3
Wanneer het tweetal het eens is over het antwoord, complimenteert de coach zijn maatje.

Stap 4
De rollen worden nu gewisseld. De coach maakt nu de opdracht. De andere leerling wordt coach.

Stap 5
Als alle opdrachten zijn gemaakt, vergelijken beide tweetallen hun antwoorden. Als ze het niet eens worden over een antwoord, steken ze allemaal hun hand op. De leerkracht komt dan helpen.

Stap 6
Als het hele groepje het met elkaar eens is, geven ze elkaar de teamhanddruk.

 

 


 

© 2022 jufeline.nl