Tafelrondje per tweetal

Bij deze werkvorm werken de leerlingen in tweetallen.
De leerkracht stelt een vraag aan de klas, bijvoorbeeld: 'Schrijf zoveel mogelijk sommen op waarvan het antwoord 25 is.'  
Per tweetal werken de leerlingen op één blaadje. Steeds schrijft één leerling een antwoord op en kijkt de ander mee.


© 2022 jufeline.nl