Tafelrondje

De klas wordt opgedeeld in groepjes van 4 tot 6 leerlingen.
De leerkracht stelt een vraag aan de groepjes, bijvoorbeeld: 'Schrijf zoveel mogelijk woorden op met de letter au'
Om de beurt schrijven de leerlingen één antwoord op. Hierna wordt het blad doorgegeven aan de volgende leerling. Doordat de leerlingen steeds een nieuw antwoord op moeten schrijven, zijn alle leerlingen goed bij de opdracht betrokken.

Als de tijd om is, bespreekt de leerkracht de antwoorden. Dit kan onder andere op de volgende manieren gedaan worden:

1. Één leerling (de verslaggever van de groep) leest alle antwoorden op.
2. De groep kiest samen de 2 beste antwoorden uit en vertelt deze aan de klas.
3. Ieder groepje leest één antwoord voor. Daarna wordt gekeken welke groep nog antwoorden 
    heeft die nog niet genoemd zijn.

 

 

© 2022 jufeline.nl