Placemat


De klas wordt verdeeld in groepjes 
van 4. Ieder groepje krijgt een vel papier dat verdeeld is in vier vakken.
De leerkracht stelt een vraag en de leerlingen mogen hun antwoorden opschrijven in het eigen vak.

Als de individuele bedenktijd voorbij is, mag iedere leerling zijn antwoorden beargumenteren.

Uiteindelijk moeten de leerlingen tot één gezamenlijk antwoord komen. Dit antwoord schrijven ze in de gezamenlijke rechthoek.

Aan het eind van de opdracht vraag de leerkracht aan ieder groepje wat het gezamenlijke antwoord is.

 
© 2022 jufeline.nl