3-stappen interview


Deze werkvorm kan voor verschillende doelen gebruikt worden. 
Zo kan deze werkvorm gebruikt worden om voorkennis op te halen, maar ook om nieuwe kennis te verwerven.
Voor deze werkvorm moet de klas opgesplitst worden in groepjes van 4. Iedere leerling krijgt een nummer (1, 2, 3 of 4).
 

Stap 1
De leerkracht stelt een vraag aan de klas, bijvoorbeeld: 'Interview elkaar over het geschiedenishoofdstuk dat we net gelezen hebben.' Leerling 1 stelt  vragen aan leerling 2. Leerling 3 stelt vragen aan leerling 4.

Stap 2
De leerlingen wisselen binnen hun tweetal van rol. Leerling 2 stelt nu dus vragen aan leerling 1. Leerling 4 stelt vragen aan leerling 3.

Stap 3
De leerlingen vertellen in hun groepje van 4 om de beurt wat de ander heeft verteld en wat ze geleerd hebben. Zo krijgen beide tweetallen van elkaar te horen wat er verteld is.

Stap 4
De informatie die binnen de kleine groepen is uitgewisseld, wordt nu klassikaal besproken. 
Iedere groep vertelt kort wat er besproken is. 

 


 

© 2022 jufeline.nl