Verschillende letters

ONDERBOUW

 

Materiaal: 
- Mal van een letter
- Tijdschriften / kranten
- Schaar
- Lijm

 

Maak een mal van een letter, zoals op het voorbeeld hiernaast is gebeurd. 
Je kunt deze mal in Word maken. Klik op WordArt en kies dan voor Arial Black.

De leerlingen mogen deze letter gaan zoeken in de tijdschriften en kranten. Ze zullen zien dat de letter er steeds anders uit ziet.
Als ze de letter hebben gevonden, mogen ze hem uitknippen en in hun mal plakken.

 


 

© 2022 jufeline.nl