Tafelrondje per tweetal 

Bij deze werkvorm werken de leerlingen in tweetallen.
De leerkracht stelt een vraag aan de klas, bijvoorbeeld: 'Schrijf zoveel mogelijk sommen op waarvan het antwoord 25 is.' 
Per tweetal werken de leerlingen op ÚÚn blaadje. Steeds schrijft ÚÚn leerling een antwoord op en kijkt de ander mee.