Taal en spelling
Middenbouw

Spelling

Zoek de valse
Zoek de valse
        Zoek de valse (powerpoint) 
Zoek het fout geschreven woord. Zoek het fout geschreven woord. Zoek het fout geschreven woord.
               
Oplossing OplossingOnbeklemtoonde a
Schrijf de letters op van de woorden met een onbeklemtoonde a. Welk woord vind je dan?


Taal                                            

Tegenstellingen Tegenstellingen (kaartjes) Braille
                     
Oplossing Oplossing