Taal en spelling
bovenbouw 

Spelling

Zoek de valse
Zoek de valse
Zoek de valse (powerpoint) 
Zoek het fout geschreven woord. Zoek het fout geschreven woord. Zoek het fout geschreven woord.
                       
Oplossing OplossingOnbeklemtoonde a
Schrijf de letters op van de woorden met een onbeklemtoonde a. Welk woord vind je dan?Taal

Persoonsvorm  Woordsudoku Zoek de dieren    
De bekende sudokupuzzel. Nu  niet met cijfers maar met de letters van het woord 'computers'. In de zinnen zitten dieren verstopt. Kun jij ze allemaal vinden?
  De oplossing De oplossing